Ars poeticánk

Főbb célkitűzéseink, nevelési céljaink:

Nevelőmunkánk során a családi nevelés kiegészítőjeként óvó-védő, szociális, nevelő­ személyiségfejlesztő funkció ellátásához teremtjük meg a feltételeket. Fontosnak tartjuk a nevelés értékközvetítő, értékmegőrző és értékteremtő szerepét, főként testi­-lelki egészség, érzelmi fejlődés, hagyományápolás, környezettudatos gondolkodás területein.

Az egészséges életmódra nevelés, mely magába foglalja a mozgásra, mozgásos tevékenységekre való ösztönzést, az egészségvédelmet (étkezés) és baleset betegségmegelőzést (só szoba, aromalámpa)

Tanulási készségek és képességek megalapozása és fejlesztése, hogy alkalmassá tegyük a gyermekeket kudarc nélküli iskolakezdéshez.

Az intézmény sajátos arculata

Lehetőségeinkhez képest azonos korosztályú csoportokban folyik a nevelőmunka, játékos tanulás. Napirendünk folyamatos, melyben a legtöbb időt az örömteli játékra fordítjuk. Kötetlenül szervezett foglalkozásokon, kezdeményezéseken kínáljuk a lehetőségeket az ismeretek megszerzéséhez, és gyarapításához.

Nevelőmunkánk magas színvonalú, mert óvodapedagógusaink szakmai felkészültségére, attitűdjére jellemző az állandó megújulásra való készség. Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk minimális a fluktuáció, többen a kezdetek óta együtt dolgozunk, ismerjük, segítjük egymás munkáját, szakmai fejlődését. Több szakvizsgázott pedagógus is dolgozik a testületben’ szakmai munkánkat hatékonyan segítik, és egészítik ki. A két fejlesztőpedagógus kolleganő a különböző részképesség zavarokkal küzdő gyermekek fejlesztését segíti, illetve végzi. Egy óvodai gyógytestnevelő kolleganőnk azoknak a gyermekeknek, mozgásfejlesztésével foglalkozik, akik tartásproblémával küzdenek, illetve lábboltozat süllyedésük van. Ezt a munkát erősíti annak a mozgásterepeuta óvodapedagógusnak a terápiás foglalkozásai is aki alapozó terápiát végez mozgásügyetlen, dislexia veszélyeztetett, megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésű nagycsoportos óvodásoknál. Nevelőtestületünkben két drámapedagógus is tevékenykedik, hogy a drámajátékon keresztül örömteli pillanatokat szerezzen a gyerekeknek, továbbá a fejlesztőmunkánkat is segítse.

Hetente négy alkalommal látogatja óvodánkat logopédus és utazó gyógypedagógus, akik speciálisan a rászoruló gyermekeknek illetve családjaiknak segítenek.

Alapítványunk segítségével 2006 januárja óta működik egy sószoba, melyet sóbarlangok mintájára alakítottunk ki. Jótékony hatásával megelőzi és védi a gyermekeket a különböző allergiás megbetegedésektől, az esetleges asztmatikus betegségek kialakulásától. Használata szorosan beépült és kapcsolódik a csoportok napirendjéhez.

Az ételallergiában szenvedő, súly és cukorproblémával küzdő gyermekek igényeinek kielégítésére is törekszünk. Saját főzőkonyhával rendelkezünk, így vállalni tudjuk a táplálékallergiás gyermekek integrált óvodai nevelését. Konyhánk az egészséges korszerű táplálkozást biztosítja számunkra napi négyszeri étkezést, melyből a tízórai minden nap friss zöldség vagy gyümölcs.

Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a magyar népi kultúra értékközvetítésére és hagyományainak ápolására (az őszi,- téli,- tavaszi,- ünnepkörök, jeles napjainak megtartása). Színes programokkal egybekötött táncházi muzsikával majálist szervezünk leendő, s már hozzánk járó gyermekek és szüleik részére. Nagy népszerűségnek örvend a szüreti és húsvéti barkácsdélután, illetve a sportnap, ahol gyerek, szülő és óvodánk minden dolgozója együtt vigadhat, játszhat és töltheti el idejét a tartalmas programokon.

Fontos számunkra, hogy óvodásainknak színes, örömteli, élményekben gazdag óvodai élete biztosítsunk Minden hónapban színvonalas előadóművészek lépnek fel óvodánkban, sokféle műfajban. Gyakran szervezünk bábszínházi, színházi, múzeumi látogatásokat. Rendszeres látogatói vagyunk az állatkertnek, budakeszi Vadasparknak, és nagycsoportosainkkal az év végén táborozást is szervezünk.

A szülőkkel való kapcsolattartás:

A szülőkkel történő partnerközpontú kapcsolattartás igen sokrétű. Véleménynyilvánításra nemcsak az évente kiadott elégedettség-elégedetlenségi kérdőívek kitöltésével vagy a minden csoporthoz kihelyezett kívánságláda használatával van lehetőségük a szülőknek, hanem a közös programokon is. A szülői fórumok, értekezletek és fogadóórák, családlátogatások, nyílt napok és programok, az óvodai honlap, mind azt a célt szolgálja, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás még szorosabbá váljon, hatékonyabbá tegye az együttnevelést.

Óvodánk elhelyezkedése:

A forgalom zajától távolabb, biztonságos, szép környezetben várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. Az épületet körülölelő udvarrészeink-a gyermekek közvetlen környezete-szépen parkosított, fás-bokros, virágos kertekkel tarkított esztétikus környezet. A játszóterek kialakításánál fő szempontként vettük figyelembe, hogy játékeszközeink-melyek most már EU.-s szabványnak megfelelő, modem gumitégla ütéscsillapítóval ellátott játékeszközök-a gyermekek sokoldalú mozgásfejlesztését ösztönözze, jól szolgálja az aktív pihenőidő és játékidő eltöltését, adjon teret a felszabadult játéknak.